BÊ TÔNG CỐT THÉP

LẤY TỔ HỢP TẢI TRỌNG TỪ FILE SAFE CÓ SẴN

Khi xuất mô hình từ Sap (Etabs) sang Safe, bạn phải tạo tổ hợp tải trọng mới, nhất là trường hợp công trình phải chỉnh sửa nhiều lần. Lúc này, việc tận dụng tổ hợp tải trọng của file Safe có sẵn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn.

1 . Tạo 1 tổ hợp tải trọng bất kỳ

2 . Mở chức năng liên kết dữ liệu trong Safe

3 . Chọn dữ liệu cần xuất ra Excel, ở đây chọn tổ hợp tải trọng.

4 . Xuất hiện hộp thoại, chọn “To Excel” để xuất dữ liệu ra Excel.

5 . Mở file Excel có sẵn tổ hợp tải trọng, làm tương tự ta được file Excel khác. Copy tổ hợp từ file Excel này sang file Excel cần lấy tổ hợp.

6 . Trở lại file Safe, chọn “From Excel“‘ để nhập tổ hợp tải trọng vào.

7 . Chọn “Apply to Model” để nhập các tổ hợp tải trọng vào mô hình.

VIDEO HƯỚNG DẪN LẤY TỔ HỢP TẢI TRỌNG TỪ FILE SAFE CÓ SẴN.

Join The Discussion