BÊ TÔNG CỐT THÉP

TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT, VÁCH BTCT BẰNG PROKON

 • Sử dụng công cụ “General Column Design” của Prokon để kiểm tra khả năng chịu lực của cột vách có hình dạng tiết diện bất kì.
 1. Chọn tiêu chuẩn áp dụng.
Click vào tên tiêu chuẩn ở cuối góc trái
Chọn tiêu chuẩn cần tính toán

2. Khai báo tiết diện và cốt thép bố trí của Cột, Vách BTCT.

3. Khai báo thông số đầu vào (vật liệu sử dụng, điều kiện liên kết).

Trong đó:

 • Title: tên tiêu đề bảng tính
 • Lo: chiều cao tính toán cấu kiện
 • fck (MPa): cường độ chịu nén đặc trưng của mẫu trụ bê tông ở tuổi 28 ngày. Gần đúng ta có fck = fcu/1.2
 • fcu: cường độ chịu nén đặc trưng của mẫu lập phương bê tông ở tuổi 28 ngày. Ở đây fcu chính là cấp độ bền theo TCVN 5574-2012. Ví dụ bê tông B25 => fcu = 25 MPa
 • fy (MPa): giới hạn chảy danh nghĩa của thép. Thép CB400V có fy = 400 MPa.
 • Es (GPa): mô đun đàn hồi của thép. Thép CB400V có Es = 200 GPa
 • Rot. angle: góc xoay tiết diện.
 • Column braced: Chọn nếu tính toán cho cột có điểm giằng
 • Omit slenderness moments: Chọn nếu muốn bỏ qua ảnh hưởng của độ mảnh
 • Allow angles neutral axis: Chọn nếu cho phép tiết diện xoay theo trục trung hòa
 • End conditions: điều kiện liên kết
  • Top (đỉnh cột, vách),
  • Bottom (chân cột, vách).
  • Fully Fixed -Ngàm; Partially Fixed-Bán ngàm; Pinned-Khớp; Free-Tự do
  • Tính toán cho cấu kiện trong khung nhà cao tầng thì chọn điều kiện liên kết 2 đầu là “Fully Fixed“.
 • Effective length factor: hệ số ảnh hưởng theo chiều cao cấu kiện, phần mềm tự xác định.
 • Building inclination (rad.): độ nghiêng của kết cấu công trình (để mặc định)
 • Eff. creep ratio to 5.8.4: hệ số từ biến của vật liệu (để mặc định)
 • Errors: bảng thông báo khi phát hiện lỗi trong quá trình khai báo

4. Khai báo nội lực tính toán cốt thép cột, vách.

5. Tính toán, kiểm tra kết quả.

Nhấn “Design” để phần mềm bắt đầu phân tích.

Kết quả phân tích
 • Hệ số an toàn : Cấu kiện đảm bảo khi hệ số an toàn ≥ 1.
 • Biểu đồ tương tác: Biểu diễn khả năng chịu lực của tiết diện. Cấu kiện đảm bảo khi điểm tròn nằm trong đường bao của biểu đồ.

6. Xuất thuyết minh tính toán.

Trên thanh công cụ nhấn Calcsheets:

 • Output Settings: cài đặt các thông tin thể hiện trong bảng tính.
 • Print Now: in thuyết minh

XEM VIDEO HƯỚNG DẦN KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỘT, VÁCH BẰNG PROKON

TẢI FILE EXCEL NHẬP THÔNG SỐ TIẾT DIỆN, CỐT THÉP VÀ NỘI LỰC VÀO PROKON

One Response

 1. Bui tuấn anh 20/09/2020

Join The Discussion