THƯ VIỆN

TCVN 5575:2012: Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế

Phạm vi áp dụng TCVN 5575:2012

Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Tiêu chuẩn này không dùng để thiết kế các công trình giao thông, thủy lợi như các loại cầu, công trình trên đường, cửa van, đường ống, …

Join The Discussion