BẢNG TÍNH

BẢNG TÍNH: IMPORT NHANH THÔNG SỐ CỐT THÉP VÀ NỘI LỰC VÀO PROKON.

File Excel giúp bạn nhập dữ liệu nội lực và cốt thép vào phần mềm Prokon một cách nhanh chóng khi tính toán kiểm tra cột, vách.

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Join The Discussion