KẾT CẤU THÉP

XUẤT KHỐI LƯỢNG THÉP NHÀ XƯỞNG TRONG SAP2000

1.Xuất khối lượng kết cấu thép nhà xưởng

  • Sau khi thiết kế xong kết cấu khung thép nhà xưởng, chúng ta cần phải bóc khối lượng kết cấu thép nhà xưởng để làm báo giá hoặc làm dự toán.
  • Việc bốc khối lượng kết cấu thép bằng Excel sẽ mất thời gian và có thể sai sót.
  • Bài viết này hướng dẫn cách lấy khối lượng kết cấu thép nhà xưởng trực tiếp từ phần mềm Sap2000 (Etabs).

2.Các bước thực hiện

  • Bước 1: Bạn cần phải mô hình đầy đủ các cấu kiện nhà xưởng cần lấy khối lượng trong Sap2000.
  • Bước 2: Chọn đơn vị khối lượng cần xuất, chọn các cấu kiện hoặc toàn bộ nhà xưởng cần xuất.
  • Bước 3: Vào Display -> Show table…. Xuất hiện bảng hội thoại, tích vào mục  Miscellaneous Data -> Material list-> Table: Material list 2 – By selection Property-> OK
Khối lượng thép nhà xưởng
  • Bước 4: Vào File -> Export Current Table -> To Excel để xuất khối lượng ra Excel.
Khối lượng kết cấu thép nhà xưởng
Khối lượng thép nhà thép tiền chế
Kết quả khối lượng thép xuất ra từ Sap2000

Join The Discussion