BÊ TÔNG CỐT THÉP

TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM THEO TCVN 5574:2018

 • BÀI VIẾT NÀY HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN CỐT THÉP CHỊU UỐN (TRƯỜNG HỢP ĐẶT CỐT ĐƠN) CHO DẦM BTCT VÀ KIỂM TRA LẠI KHẢ NĂNG CHỊU LỰC THEO NỘI LỰC GIỚI HẠN THEO TCVN 5574:2018.
 1. Thông số đầu vào:
  • Vật liệu:
   • Bê tông: Cấp cường độ B, cường độ chịu nén dọc trục tính toán của bê tông Rb.
   • Cốt thép: CB300-V, CB400-V…, Cường độ chịu kéo tính toán của cốt thép Rs.
  • Tiết diện dầm: b x h
  • Chiều dày lớp bê tông bảo vệ ao
  • Hệ số điều kiện làm việc: γb
  • Nội lực : Momen gối, momen nhịp.
 1. Tính toán cốt thép:
 • Xác định chiều cao làm việc ho.

h_{o}=h-a

  • a: Khoảng cách từ mép cấu kiện đến trọng tâm cốt thép chịu kéo.
 • Xác định hệ số chiều cao giới hạn vùng bê tông chịu nén.

\xi _{R}= \frac{x_{R}}{h_{o}}= \frac{0.8}{1+\frac{\varepsilon _{s,el}}{\varepsilon _{b2}}}

  • \varepsilon _{s,el}=\frac{R_{s}}{E_{s}} : Biến dạng tương đối của cốt thép chịu kéo khi ứng suất bằng Rs.
  • \varepsilon _{b2} =0.0035: Biến dạng tương đối giới hạn của bê tông khi nén.

 

 • Xác định các hệ số :

\alpha _{m}=\frac{M}{\gamma _{b}.R_{b}.b.h_{o}^{2}}

\xi =\sqrt{1-2.\alpha _{m}}\leq \xi _{R}

\zeta =1-0.5\xi

 

 • Tính toán diện tích cốt thép :

A_{s}=\frac{M}{R_{s}.\zeta .h_{o}}

 

 • Hàm lượng cốt thép  :

μ_min = 0.1%

\mu _{max}=\xi _{R}\frac{R_{b}}{R_{s}}

 

 • Kiểm tra khả năng chịu lực theo nội lực giới hạn  :

TẢI FILE EXCEL TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM THEO TCVN 5574:2018.

PHẦN MỀM THIẾT KẾ KẾT CẤU BTCT TỪ A->Z THEO TCVN 5574:2018.

Join The Discussion